Alternativ trefelling med bruk av bilen som verktøy. Trefelling Ullern Oslo med bruk av bil.