Kompetanse innen førstehjelp er ekstremt viktig når en jobber i et risikoutsatt yrke som trefelling