Norsk Trefelling med ny flishugger Först ST8. Økt kapasitet og effektivitet. Trefelling Oslo Trefelling Akershus, Nittedal, Skedsmo og omegn. Ster